Tesztek alkalmazása vezetésfejlesztésben

A vezetői rátermettség az általánosan elvárt kompetenciák, az adott vállalati elvárások és az aktuális pozíció szempontjai szerint határozható meg. Mindezek figyelembevételével megalkotható az "ideális vezető" kompetencia profilja. A fejlesztéstől akkor várható eredmény, ha azt is tudjuk miben és mennyire tér el ettől a fejlesztés alanya. Ezért a költséghatékony vezetőfejlesztésben nélkülözhetetlen eszköz a munkaköri kompetencia felmérés.

A vezető eredményessége az aktuális környezete tükrében ítélhető meg. Korábbi, vagy más szervezetben elért sikereit, újra kell teremtenie az aktuális időben és pozíciójában. A fejlesztések célja a kellő kompetenciák elérése mellett az is, hogy a vezető megszerezze, vagy fenntartsa a szervezeti elfogadottságát, ami nélkülözhetetlen feltétele a kiszámítható teljesítménynek. Ennek elérése érdekében, objektív szempontok szerint, négy eltérő szemszögből ad pontos helyzetképet a 360 fokos vezetői felmérés.

A személyre szabott vezetéssel biztosítható a beosztottak elkötelezettsége, motiváltsága és kiszámítható teljesítménye. Az a vezető képes erre, aki tisztában van a saját és a munkatársai gondolkodásmódjának, viselkedésének, törekvéseinek jellegzetességeivel. Az olyan mindennapi vezetői feladatok, mint a delegálás, ellenőrzés, visszajelzés hatékonyságához és az eredményes fejlesztő munkához ad nélkülözhetetlen információkat a vezető-beosztott illeszkedés felmérés.

Kommunikációra alapul a megfelelő vezetői munka minden emberekkel kapcsolatos vonatkozása. Ahhoz, hogy kölcsönösen megérkezzen a küldeni szándékozott üzenet, a feleknek mindkét oldalon számításba kell venniük a személyiségükből fakadó vérmérsékleti jellegzetességeiket is, amik alapvetően meghatározzák az egyéni kommunikációs nyelvezetüket. Ehhez ad útmutatást, ön- és emberismereti fejlődést szolgáló tudást a személyiség teszt - DISC plusz.

Csapatmunkát irányítani és azzal kiszámítható eredményt elérni nagy tudomány. Az egymás erősségeit hatványozni tudó, gyengeségeiket ellensúlyozni képes és hajlandó csapatot úgy tud létrehozni és megtartani a vezető, ha tisztában van azzal, hogy a közös célok eléréséhez, milyen team kompetenciákra van szükség. Azt, hogy ezek milyen mértékben és melyik csapat tag által vannak képviselve, megmutatja a team együttműködés teszt.

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbateszt igénylés 

 

Scroll to Top