Döntéshelyzetekben
assessment solutions by unixo

 

Alapkérdések a tesztekről

Az utóbbi 15-20 évben forradalmi változások mentek végbe a munkapszichológia világában. A hazánkban is elterjedt tréningezés mellett egyre nagyobb teret kap a vezetői coaching, illetve a munkahelyi tesztek alkalmazása. Ezen tesztek hátterében több évtizedes kutatói munka és tapasztalat áll. Az egyre inkább online is elérhető munkahelyi teszteken keresztül minden eddiginél egyszerűbbé, gyorsabbá és költséghatékonyabbá válik a szervezeti nehézségek, működésbeli sajátosságok konkrét megragadása és feltárása. A munkahelyi tesztek nagyszerű alapkövei lehetnek a szervezetfejlesztésnek és a tervezésnek.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

A több mint 100 éves szervezetpszichológiai tudomány, a szervezetfejlesztés gyakorlata alapján az elmúlt évtizedekben olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek megbízhatóan, statisztikailag megalapozottan feltárják a szervezetek működési nehézségeinek hátterét. Ezek az eszközök a munkahelyi tesztek, amelyek segítenek eligazodni a munkaerővel, a különféle készségekkel, munkaköri kompetenciákkal és viselkedéssel, a rátermettséggel vagy a csoportos együttműködéssel kapcsolatos kérdésekben. A vezetői döntéshozatali folyamatokban ez egy minden eddiginél pontosabb, költséghatékonyabb és gyakorlatiasabb megoldás.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Vezetőknek, akiknek a szervezettel és munkaerővel kapcsolatos döntéseket kell hozniuk. Magánszemélyeknek, akik karrierjükkel kapcsolatos döntések előtt állnak, vagy szeretnének visszajelzést kapni és az önismeretüket fejleszteni.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek a vezetői rátermettség 360 fokos Vezetői Értékelés , a munkaköri kompetenciák és illeszkedés Munkaköri Kompetencia Mérés , a vérmérséklet, viselkedés Személyiség Teszt , valamint a csoportos együttműködés Team Együttműködés Teszt területein mérnek, elemeznek.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek azokról a háttérben működő, még fel nem ismert tényezőkről adnak információt, amelyek az egyének és a szervezet működésében, a célok elérésében hátráltatnak, vagy éppenséggel támogatnak, vagy amelyek alapján nagyobb eséllyel kerülhetnek a megfelelő emberek a különböző munkakörökbe. Az ilyen tényezők feltárására alkalmasak lehetnek az interjúk, a személyes vezetői coaching, a munkahelyi tesztek vagy ezek kombinációja. Az általunk alkalmazott tesztek a vezetői rátermettség 360 fokos Vezetői Értékelés , a munkaköri kompetenciák és illeszkedés Munkaköri Kompetencia Mérés , a vérmérséklet, viselkedés Személyiség Teszt , valamint a csoportos együttműködés Team Együttműködés Teszt területein mérnek, elemeznek.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Amennyiben a tesztek alanyai megkapják a kellő tájékoztatást és tisztában vannak a felmérés céljaival, körülményeivel, jogaikkal, és önként vállalják a részvételt, a munkahelyi tesztek alkalmazása teljes mértékben etikus.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek segítséget nyújtanak a munkaerővel kapcsolatos döntési helyzetekben. A szervezeti problémákat a konkrétumok szintjén ragadják meg. A vezetői rátermettség 360 fokos Vezetői Értékelés , a munkaköri kompetenciák és illeszkedés Munkaköri Kompetencia Mérés , a vérmérséklet, viselkedés Személyiség Teszt , valamint a csoportos együttműködés Team Együttműködés Teszt területein mérnek, elemeznek. Így a vezető és a szervezet tagjai információt kapnak a szervezet vagy a csapatmunka eredményességét hátráltató jelenségekről és zavaró tényezőkről, vagy akár a szervezet tagjainak kompetenciáiról, működési sajátosságairól. A munkahelyi tesztek legfőbb haszna, hogy ezek alapján biztosabban lehet megtervezni a szervezet humánerő stratégiáját, és kijelölni a legfontosabb fejlesztendő területeket.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi tesztek objektív, statisztikailag megalapozott eszközök, amelyek segítenek feltárni azokat a rejtett tényezőket, amelyek akadályozzák a szervezetet vagy azok bizonyos tagjait abban, hogy önmaguk legjobbját produkálják.

 

A tesztek nagyszerű kiindulópontjai lehetnek a vezetés- és szervezetfejlesztésnek, mert általuk láthatóvá válik a láthatatlan, vagyis a problémák és az együttműködés feszültségeinek hátterében álló okok és azok összefüggéseinek rendszere. Ezekre alapozva a vezetőnek könnyebb kialakítania a munkatársaira szabott egyéni bánásmódot, megterveznie a feladatok delegálását, az átszervezéseket, és kiválasztania minden munkakörbe a megfelelő embereket. Továbbá a tesztek a hatékony coaching és tréning megoldások céltudatos kialakításához is értékes információt nyújtanak.
 

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek rendszerét 122 ország több mint 750 tanácsadójának tapasztalata alapján fejlesztették ki. Tesztjeink nemzetközi és hazai környezetben is érvényesek, megbízhatóságukat rendszeresen ellenőrizzük. Az elemzéseink mindegyike statisztikailag bizonyítottan olyan információt nyújt, amelyre bátran lehet támaszkodni a különböző vezetői döntéshelyzetekben. Ezt bizonyítja az is, hogy tesztjeink és elemzéseink Magyarországon már közel 200 vállalatban segítették elő a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek nemzetközi és hazai viszonylatban is érvényes tesztek. Több mint 20 év kutatói tapasztalatra épül annak a kétszáz fős, pszichológusokból és informatikusokból álló szakembergárdának a munkája, amelynek köszönhetően tesztjeink folyamatosan megújulnak. A tesztek mindegyike statisztikailag bizonyítottan olyan információt nyújt, melyekre bátran lehet támaszkodni a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntéshelyzetekben.

 

Tesztjeink és elemzéseink több mint 750 tanácsadó által, 122 országban gyűjtött gyakorlati tapasztalatot felhasználva, Magyarországon már közel 200 vállalatban segítették elő a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát.

 

Valamennyi eszközünk számos idegen nyelven és online is elérhető.

 

Igény esetén teljes körű képzést biztosítunk, melynek célja hogy átadjunk minden ismeretet és jogosultságot, ami ahhoz szükséges, hogy ügyfeleink önállóan is alkalmazni tudják tesztjeinket.
Az elemzéseket végző munkatársaink szakmai kompetenciáit a havi rendszerességgel végzett folyamatos továbbképzéssel kiemelkedő színvonalon tartjuk.

 

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek hátterében a legfrissebb munkapszichológiai, szervezetpszichológiai, személyiség- és szociálpszichológiai, vezetéselméleti megközelítések, kutatási eredmények és jelentős szervezetfejlesztői tapasztalat áll. Az UNIXO által alkalmazott tesztek nemzetközi és hazai mintán is rendszeresen bevizsgált, érvényesített (validált), megbízható (reliábilis) tesztek. Tesztjeink folyamatos fejlesztésén közel kétszáz szakemberből – pszichológusokból, vezetési és fejlesztési szakértőkből, informatikusokból – álló szervezet dolgozik folyamatosan. Ez biztosítja, hogy a tesztek valóban azt mérik, amire kidolgozták őket, illetve hogy bátran hagyatkozhatunk az eredményeikre, hiszen azok statisztikailag és szakmailag is megalapozottak.

Category: 
Alapkérdések a tesztekről

Az UNIXO 10 éve foglalkozik vállalati humánerő-, vezetés- és szervezetfejlesztéssel. Ez alatt az idő alatt megoldások széles skáláján szereztünk tapasztalatot. Erre alapozva a munkahelyi tesztek alkalmazása és értelmezése mellett a vezetői coachingon át az egyénre szabott tréningmegoldásokig terjed szakmai kompetenciánk.

 

Megbízóink számára a tesztek szervezeten belüli önálló használatához képzési programot is biztosítunk.

 

További információért tekintse meg tematikus weboldalainkat:
http://coaching.unixo.hu
http://trening.unixo.hu

 

Category: 
Alapkérdések a tesztekről