Tesztek alkalmazása team építésben

Az egyéni rátermettség, azaz hogy milyen gondolkodásmód, viselkedés, ambíciók együttállása esetén tudja valaki az elvárásoknak megfelelően, és önmaga számára is élhető módon betölteni a munkakörét egy csapat esetében, az egymásra utaltság miatt mindenki számára alapvetően fontos kérdés. Erre ad válaszként részletes elemzést az illeszkedésről, a fejlesztési szükségletekről, az együttműködést, kommunikációt befolyásoló sajátosságokról a munkaköri kompetencia felmérés.

Az együttműködés a vezető és beosztott kapcsolatában végső soron a vezető felelőssége. Neki kell megteremteni az eredményességet biztosító kereteket, feltételeket. Egy teamben a különböző funkciók betöltésére alkalmas csapattagok eltérő önérvényesítési, alkalmazkodási képességekkel, más-más hozzáállással, társas kapcsolati igényekkel rendelkeznek. Ezek összehangolásához, irányításához szükséges információkat és útmutatást adja meg a vezető-beosztott illeszkedés felmérés.

A vérmérsékleti különbségek a team lehetőségei és egyben konfliktusforrásai is. A vezető feladata, hogy erőforrássá tegye a csapattagok személyiségének egyedi adottságait és megtalálja az ütközések kezelésének módjait. Minél inkább tisztában vannak a team tagok a saját és a többiek kommunikációs nyelvezetének sajátosságaival, annál könnyebben tudja megoldani ezeket a feladatokat a vezető. Ezt a megismerési folyamatot támogatja a személyiség teszt - DISC plusz.

A csapatkompetencia a team egyedi küldetésének, céljainak teljesítéséhez szükséges alkalmasságát jelenti. A team létszámát, összetételét éppen az határozza meg, hogy hány féle egyéni kompetenciának és milyen arányban kell összeadódnia a szükséges erőforrások meglétéhez. A meglévő és hiányzó tulajdonságok feltérképezéséhez és a szükséges beavatkozásokhoz ad pontos útmutatót a team együttműködés teszt.

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbateszt igénylés 

 

Scroll to Top