A személyiség-elemzés az egyén működésének, viselkedésének, egyedi jellemzőinek meghatározására irányul. A legelterjedtebb személyiség-elemző eljárások a pszichológiai kérdőívek. Az ilyen tesztek mögött álló sokéves kutatói munka és az összetett statisztikai eljárások lehetővé teszik, hogy megismerjük, majd megfogalmazzuk, és ezáltal értelmezhetővé tegyük a vizsgált személyek tulajdonságait, beállítódását, temperamentumát, egyszóval személyiségük jellemzőit. Szervezeti körülmények között egy ilyen tesztnek az a célja, hogy visszajelzést adjon a kitöltő számára a saját, illetve a vezető számára a beosztottai és munkatársai viselkedéséről. A személyiségtesztek segítenek, hogy személyre szabott bánásmódban részesíthessük a környezetünkben lévőket, és ezáltal csökkentsük a konfliktusokat, és javítsuk az együttműködést velük.

Az UNIXO Személyiség Teszt visszajelzést ad a kitöltőknek személyes működésükről, ezáltal hozzájárul az önismeretük bővüléséhez, tehát egy hatékony személyiségfejlesztő eszköz. Vezetőknek azért érdemes alkalmazni, mert ezáltal konkrét információt kaphatnak az egyes beosztottjaik, illetve saját maguk társas és egyéni működéséről és ennek tudatában sokkal inkább személyre szabott bánásmódban tudják részesíteni munkatársaikat. Emellett a feladatok kiosztását, a motiváló eszközöket és a számonkérés módját is az egyes beosztottakhoz, és személyiségükből fakadó igényeikhez tudják igazítani. Ezáltal csökkennek a munkahelyi, a főnök-beosztott viszonyból fakadó feszültségek, javul az együttműködés hatékonysága és a munkahely légköre is. Mivel a beosztottak is visszajelzést kapnak a tesztekből, az egymásközti viszonyaikban, kollegiális együttműködéseikben is javulás következik be.

 

Az UNIXO Személyiség Teszt a szervezetfejlesztési beavatkozások előkészítéséhez is használható. A teszt kitöltése munkahelyi körülmények között alapja lehet egy tréning vagy coaching folyamatnak is, mert a személyes jellemzők, a temperamentum, illetve az alapvető viselkedésbeli működés ismeretében, az említett folyamatokban résztvevő személyek, vezetők sokkal tudatosabban tudják a saját reakcióikat átélni és értelmezni. A személyiség-elemzéssel előkészített fejlesztések résztvevői mélyebb és hosszútávon is hasznosítható tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

 

 

Az UNIXO Személyiség Teszt egy eszköz az önismereti fejlődéshez. Ebből fakadóan hozzájárul önmagunk legjobb formájának eléréséhez, valamint segít a vezetőknek, hogy a legjobbat hozzák ki a beosztottaikból. Ez az eszköz a kitöltő domináns működésmódjait, temperamentumát, társas szükségleteit mutatja meg. Az UNIXO Személyiség Teszt ezáltal javítja az együttműködést, segít a konfliktusokban, a tolerancia gyakorlásában és abban, hogy személyre szabott bánásmódban részesítsük a környezetünkben lévőket, munkatársainkat, vagy vezetőként beosztottjainkat. A munkahelyen tehát javulhat a vezető és a beosztott közötti együttműködés attól, hogy mindketten tudatában vannak saját működésmódjuknak, így csökkennek a feszültséggel teli helyzetek, biztonságosabbá válik a munkahelyi légkör, fejlődik a csapatmunka és az együttműködés eredményessége.

 

 

A személyiség alapvető jellemzőiről, beállítódásáról, temperamentumáról, gondolkodásáról, viselkedéséről és várható reakcióiról kaphat információt. Mindez gazdag önismereti információként szolgálhat a kitöltőknek és a vezetőknek egyaránt. Egy csoport számára pedig elsősorban egymás megértését, a konfliktusok elkerülését és az együttműködés, a csapatmunka javítását, végső soron pedig az eredményesség növelését eredményezi.

A teszt a Marston féle DISC modellre épül és a viselkedés két dimenziójában, az aktivitás-passzivitás és a nyitottság-zártság tengelyen mér. Ebből kiindulva az UNIXO Személyiség Teszt a személyiséget domináns működésmódjai alapján egy négypólusú rendszerben helyezi el (dominancia, befolyás, stabilitás, precizitás), valamint vizsgálja a kitöltők motivációs energiaszintjét is. A munka világába átültetve, az elemzés összefoglalja az egyén viselkedésének jellegzetes tendenciáit. Ezek a teljesítőképesség, a munkaminőség, a kezdeményezőkészség, a csapatmunka és a problémamegoldás. Ezekről a tendenciákról kap a megrendelő egy részletes és jól áttekinthető jelentést, amire az egyéni fejlesztői munka vagy a komplex szervezetfejlesztő megoldások is felépíthetőek.

 

Az UNIXO Személyiség Teszt a személyiséget nem egy külső normához képest értékeli, hanem tendenciák szerint írja le (ipszatív módszer). A kérdőív kitöltése 20-30 perc, a kiértékelést három munkanapon belül vállaljuk, az elemző konzultáció személyenként 60 perc.

 

 

Vezetői vagy önismereti elakadások esetén. Ismétlődő munkahelyi konfliktusok, együttműködési problémák, valamint a vezetők, beosztottak, a csapatmunka vagy a szervezet fejlesztésének eseteiben. Az UNIXO Személyiség Teszt tréningek, coaching folyamatok kiindulási alapjaként vagy kiegészítéseként is használható. A vezető számára a feladatok testhezálló kiosztásában, és az alkalmazottakkal való személyre szabott bánásmód kialakításában is segít. Így biztosabb a sikeres feladatvégzés, illetve a vezető számára is hatékonyabb a számonkérés, mert a testhezálló feladatokat a beosztottak könnyebben, kevesebb megerőltetéssel, szívesebben, és nem utolsó sorban eredményesebben végzik el, hiszen az ilyen feladatok könnyebben juttatják őket sikerélményekhez.

 

 

Az UNIXO Személyiség Teszt, amelynek elméleti háttere a Marston féle DISC modell, az emberi viselkedés általános tendenciáinak figyelembevételével személyre szóló képet nyújt. Így minden esetben egyéni profilt és testre szabott jelentést kapunk a kitöltőkről. A megfelelő következtetésekhez nélkülözhetetlen az adott szervezeti kultúra és a csapat feladatainak pontos ismerete, ezért tanácsadóink a vezetővel együttműködésben végzik az eredmények értelmezését.

Ez a személyiség teszt statisztikailag bizonyítottan olyan információt nyújt, melyre bátran lehet építkezni az együttműködéssel, az egyéni bánásmóddal kapcsolatos vezetői döntéshelyzetekben. Ezt bizonyítja az is, hogy tesztjeink több mint 750 tanácsadó által, 122 országban gyűjtött gyakorlati tapasztalatot felhasználva, Magyarországon már közel 200 vállalatban segítették elő a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát.

Igen. Mivel az UNIXO Személyiség Teszt a személyiség alapvető működéséről, jellemzőiről, tulajdonságairól, az egyén beállítódásáról és temperamentumáról ad visszajelzést, ezért a tesztből nyerhető önismereti információ az élet minden területén hasznosítható. Annak ellenére, hogy más szerepekben kell helytállnunk a munkahelyen és a magánéletünkben, a személyiségünk ugyanaz marad mindkét helyzetben.

Minden ember személyisége folyamatosan változik az életében jelen lévő számos tényező hatására, de az alapvető működésünk, temperamentumunk, beállítódásunk és az automatikus érzelmi reakcióink viszonylag stabilak. Ebből kifolyólag az UNIXO Személyiség Tesztre alapozott elemzést csak hosszabb idő elteltével (4-5 év) érdemes megismételni. A tesztet elsősorban olyan munkahelyi csoportok, szervezetek esetében érdemes újra alkalmazni, ahol cserélődnek a tagok, és a csoport összetétele változik. Mindezt az új tagok megismerése és fejlesztése céljából, a megfelelő csapatmunka kialakítása és javítása, a csoportok összetételének elemzése, és a személyre szabott bánásmód kialakítása érdekében javasoljuk.

Az UNIXO Személyiség Teszt vezetőknek azért hasznos, mert rámutat beosztottaik egyéni erősségeire, amelyekre alapozva testhezálló feladatokkal tudják megbízni őket, akik ebből kifolyólag több sikerélménnyel és kevesebb megerőltetéssel végzik el azokat. Így a vezetők magabiztosabban tervezhetik meg stratégiájukat, és várhatnak el pozitív eredményeket az egyes munkavállalóktól. Emellett átláthatóbbá válik a szervezetben az egyes dolgozók és a csoport működése is, valamint a személyre szabott vezetői bánásmód hatására biztonságosabb légkör alakul ki, ami megkönnyíti a vezető és a beosztottak munkáját, javítja az együttműködést, csökkenti a stresszt, és javítja a munkakedvet is.

 

Magánszemélyeknek azért hasznos, mert ez a személyiség teszt olyan önismereti információt nyújt, amely hasznosítható az élet minden területén. Segít megérteni saját magunk és mások működését, illetve az emberek közötti különbségeket, ráadásul kiemeli a saját erősségeinket is. Ebből következik, hogy e tudás birtokában jobban megértjük és könnyebben kezelhetjük a kényelmetlen vagy stresszes helyzeteket, toleránsabban tudunk viselkedni másokkal, és ezáltal gördülékenyebbé válik a kommunikációnk, és sikeresebbek lehetünk az együttműködési helyzetekben is.

Szerezzen saját tapasztalatot kockázat nélkül!
Ehhez döntéshozók számára egyedi megállapodás szerint próbakérdőíveket biztosítunk. Egyéni munkavállalóknak pénz visszafizetési garanciát vállalunk.

Mivel rendelkezünk a tesztek felhasználásához szükséges elemző kompetenciákkal, és a fejlesztés területén gyakorló szakemberek vagyunk, ezért a tesztekből nyert információ értéke hatványozódik a felhasználás során - vagyis a gyakorlatban - és maradandó eredményekhez vezet. Tevékenységünket az alapos szakmai felkészültségünk mellett a józan észre, valamint a saját élményekből szerzett önismereti tapasztalatokra alapozzuk, és nem sajnáljuk az energiát a gondolkodásra.

 

Eszközeink világszínvonalú és professzionális megoldások. Az UNIXO Munkahelyi Tesztek nemzetközi és hazai viszonylatban is érvényes tesztek. Több mint 20 év kutatói tapasztalatra épül annak a kétszáz fős, pszichológusokból és informatikusokból álló szakembergárdának a munkája, amelynek köszönhetően tesztjeink folyamatosan megújulnak. A tesztek mindegyike statisztikailag bizonyítottan olyan információt nyújt, melyekre bátran lehet támaszkodni a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntéshelyzetekben. Tesztjeink és elemzéseink több mint 750 tanácsadó által, 122 országban gyűjtött gyakorlati tapasztalatot felhasználva, Magyarországon már közel 200 vállalatban segítették elő a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát.

 

Az UNIXO Személyiség Teszt két dolgot vizsgál. A személyiséget domináns működésmódjai alapján egy négypólusú rendszerben helyezi el (dominancia, befolyás, stabilitás, precizitás), valamint egyedi módon a kitöltő motivációs energiaszintjét is vizsgálja. Az eredményekről készült jelentés az egyén viselkedésének jellegzetes tendenciáit a munka világába átültetve foglalja össze, hat kritikus szempont alapján. Ezek a teljesítőképesség, a munkaminőség, a kezdeményezőkészség, a csapatmunka és a problémamegoldás, valamint az energiaszint. Ezekről a tendenciákról kap a megrendelő egy részletes és világos jelentést, és ez az, amire a fejlesztői munka is épül.

 

Valamennyi eszközünk számos idegen nyelven és online is elérhető. Igény esetén teljes körű képzést biztosítunk, melynek célja, hogy átadjunk minden ismeretet és jogosultságot, ami ahhoz szükséges, hogy ügyfeleink önállóan is alkalmazni tudják tesztjeinket.

Scroll to Top